Label

DOA SUPAYA DIBERI KEMUDAHAN


Artinya: "Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami ini." (QS. Al-Kahfi: 10).

<< KUMPULAN DOA

 

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...