Label

CONTOH SURAT BERITA LELAYU BAHASA JAWA ( PAWARTOS LELAYU )


PAWARTOS LELAYU

     Katur
Dumateng..............................................
Ing.........................................................

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

INNA LILLAAHI WA INNA ILAIHI ROJI’UN

Sampun kapundut wonten ngarso dalem Alloh SWT :
.......................................

Pidalem ing          :  ...................................
Sedo jam              :  ...................................
Dinten / Tanggal  :  ......................................
Yuswo                  :  ................ Tahun
Sedo ing dalem    :  ...................................................

Pemakaman Jenazah insya Alloh :

Dinten / Tanggal  :  .......................................
Jam                       :  ....................................
Ing makam           :  ......................................

Mekaten pawartos lelayu meniko kaaturaken. Mugi ndadosaken kawuningan dumateng sedoyo sanak kadang. Awit kawigatosanipun sedoyo kulo wargo ingkang tinilar ngaturaken agunging panuwun.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta,..............

Ingkang nandang dukito :
1.     ......................                             Suami/ Istri
2.     ....................                            Anak / Menantu
3.     .......................                            Anak / Menantu
4.     .......................                            Anak / menantu
5.     ......................                             Anak
6.     ............................                       Anak  


    << CONTOH SURAT   

Tidak ada komentar:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...