Label

[Puisi] Selamat jalan Sahabatku R.a.Sahabat,bila kuingat masa kita bersama,betapa indahnya,
senang,susah,sedih, gembira, kita lalui bersama itulah medanperjuangan kita
tak terasa waktu berlalu dengan cepatnya ….
Seperti anak panah yang melesat dari busurnya …
Dan ternyata Tuhan telah memanggilmu lebih dahulu …
Seandainya waktu dapat terulang, kuingin menghentikan waktu
Maafkan aku belum sempat aku mengucap terima kasih dan membalas segala kebaikanmu  ataupun sekedar membuat engkau tersenyum bahagia dan bangga …
Namun takdir telah memisahkan kita ,


Terima kasihku atas segala nasehat dan bimbinganmu sahabatku,…
Maafkan aku bila aku lemah dalam perjuangan ini
Semoga aku dapat meneruskan perjuanganmu, perjuangan kita dan kawan-kawan
Selamat jalan teman ,selamat jalan kawan, selamat jalan sahabat baikku…
Selamat tinggal…
Semoga kita kanbersua di sana
Di kampong keabadian dalam taman keindahan ….


#agos sOng

Suasana Belajar Menulis Kelas Dua di MKI Jonggrangan-Sleman

          "Anak-anak kelas dua ayo masuk ...!",kata pak Ustadz."duduk yang rapi ya nak,sebelum pelajaran kita mulai kita berdoa dulu yuk,setunggal,kalih,tigo....",lanjut sang Ustadz..Para santripun kemudian berdoa membaca surah al-fatihah dan doa menuntut ilmu sampai selesai."Selanjutnya siapkan alat tulis,siapkan pensil dan buku kita akan belajar menulis hari ini",tutur sang Ustadz.Kemudian anak-anakpun menyiapkan alat tulis mereka,dan sang Ustadz menuliskan huruf-huruf hijaiyah di papan tulis di depan kelas."Ditulis ya nak",kata sang Ustadz."Iya Ustadz", jawab anak-anak santri serempak.Kemudian merekapun mulai asyik dan bersemangat menyalin tulisan di papan tulis ke dalam  buku mereka masing-masing.Selesai menulis kemudian anak-anak mengumpulkan tulisan mereka ke mejanya pak Ustadz untuk dinilai.Setelah semuanya selesai dinilai,kemudian mereka bersama-sama membaca tulisan di papan tulis dengan dibimbing oleh pak Ustadz.Setelah itu pelajaranpun selesai.Seperti itulah gambaran kecil suasana belajar menulis kelas dua di MKI Jonggrangan-Sleman,sebagaimana terlihat pada gambar di atas.Gambar tersebut diambil sekitar bulan Desember tahun 2011.
          Walaupun mereka belajar di ruangan yang tidak terlalu lebar berdindingkan kayu dan triplek namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat mereka dalam belajar menuntut ilmu.

[Foto Jadul] Tampilan Deklamasi Puisi Haflah Akhirussanah MKI 2007


     Tiap akhir tahun ajaran biasanya MKI Jonggrangan mengadakan kegiatan Haflah Akhirussanah disamping sebagai tanda rasa syukur kepada Alloh juga sebagai sarana syiar dan dakwah di masyarakat.Dalam acara ini biasanya terdapat sajian acara yang berupa tampilan-tampilan dari para santri.Tampilan-tampilan tersebut biasanya  berhubungan erat dengan apa yang telah mereka pelajari di Madrasah Kuliyyatul Islamy Jonggrangan.Sebagaimana gambar di samping ini  dua orang santri sedang mendeklamasikan puisi diiringi koor sholawat oleh jamaah santri di belakang mereka.
Dengan penuh penghayatan mereka kompak sekali membawakan puisi.Dengan disaksikan oleh para Pengurus ,wali santri beserta tamu undangan menjadi suguhan yang menarik dan membanggakan.
     Gambar tersebut diambil sekitar tahun 2007 dalam acara Haflah Akhirussanah MKI yang ke -4.

[Foto Jadul] Bersama Ustadz Amin

   Beginilah jika Ustadz sedang tidak mengajar biasanya diisi dengan beristirahat, duduk bersantai sambil membaca atau muthola'ah kitab atau sekedar ngobrol bersama teman-teman membicarakan seputar kegiatan belajar mengajar di lingkungan Madrasah.Dari sinilah kadang muncul ide atau gagasan yang tak terduga dan biasanya briliant.Memang kata orang sesuatu  yang tak terduga itu biasanya luar biasa.
     Gambar ini diambil sekitar tahun 2008.Pada gambar tersebut terlihat salah satu Ustadz yang mengajar di MKI Jonggrangan beliau adalah Ustadz Amin Sudaryanto.Ustadz yang bersahaja namun gigih dan tekun dalam mengajar,menjadi panutan serta contoh bagi santri-santrinya.Semoga beliau diberikan keberkahan,istiqomah serta kekuatan agar dapat terus berjuang membagi ilmunya yang bermanfaat untuk generasi bangsa ini.aamiin.

Suasana Pengajian Kitab di MKI Jonggrangan


     Berikut adalah suasana Pembukaan Pengajian Kitab di Madrasah Kuliyyatul Islamy di dalam lingkungan Masjid Nurushshobah Jonggrangan.Di Masjid Nurushshobah Jonggrangan terdapat Pengajian kitab rutin yang di asuh oleh beliau Bapak KH. Ahmad Zabidi,BA.Diselenggarakan setiap hari Jum'at siang (ba'da sholat Jum'at),rabu sore,selasa pagi dan sabtu pagi.Jamaah yang hadir tidak hanya dari warga sekitar namun malah kebanyakan berasal dari luar dusun Jonggrangan diantaranya dari dusun Jumeneng lor,seyegan ,Konteng,Nambongan,Bagusan,Jumeneng Cilik,Kantongan,Cebongan,Gerjen,Mrincingan dan lain sebagainya.Jamaah Pengajian ini  sebagian besar terdiri dari kalangan dewasa,remaja,bapak-bapak dan Ibu-ibu serta orang tua.

  Kitab yang dipelajari diantaranya mulai dari tafsir Jalalain,Kifayatul Atqiya,al-adzkar,dan lain sebagainya.Waktunya untuk yang hari jum'at siang biasanya mulai dari jam 14.00 WIB sampai dengan jam 15.00 WIB ,kemudian untuk hari selasa dan sabtu pagi dimulai jam 06.00 WIB sampai dengan jam 07.00 WIB sedangkan untuk hari rabu sore dimulai jam16.00 WIB sampai dengan jam 17.00 WIB.Tempatnya di serambi masjid Nurushshobah Jonggrangan.

     Khusus untuk pengajian hari selasa dan sabtu pagi setelah selesai pengajian biasanya diadakan sholat dhuha bersama.

KEGIATAN MAJELIS SHOLAWAT DI MKI JONGGRANGAN

    Di Madrasah Kuliyyatul Islamy ( MKI ) Jonggrangan setiap malam jum'at dan malam ahad terdapat kegiatan rutinan yaitu pembacaan Sholawat oleh para santri - santri MKI.Mereka berkumpul dalam suatu majlis sholawat kemudian bersama-sama membacakan sholawat kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad sholallohu 'alaihi wassalam dengan diiringi tabuhan rebana sehingga menambah semarak suasana majelis sholawat.

    Kegiatan ini bertempat di Komplek Madrasah Kuliyyatul Islamy Jonggrangan,namun terkadang pula mereka berpindah-pindah tempat silih berganti ke rumah antar sesama santri secara bergantian.

     Dalam kegiatan ini biasanya para jamaah sholawat dibagi menjadi 2 grup,grup yang pertama sebagai pembaca sholawat sekaligus vokal dan backing vokal kemudian grup yang kedua sebagai penabuh rebana / terbang.Grup yang pertama yaitu yang bertugas sebagai pembaca sholawat/vokal biasanya terdiri dari 2 sampai 4 orang atau lebih,satu santri sebagai vokal utama dan yang lainnya sebagai backing vokalnya.Lalu grup yang kedua yang bertugas sebagai penabuh dibagi lagi menjadi beberapa bagian ada yang bertugas sebagai pemukul bass,penabuh terbang dan teplek.

     Tujuan dari kegiatan ini disamping untuk menanamkan rasa cinta para santri kepada baginda Rosululloh melalui sholawat juga sebagai wadah silaturahmi diantara para santri MKI Jonggrangan,sehingga tercipta keakraban dan kekompakan diantara mereka.

Perlombaan Menyambut Haflah Akhirussanah MKI

     Biasanya seminggu menjelang Haflah Akhirussanah,Madrasah Kuliyyatul Islamy (MKI) mengadakan acara Lomba bagi para santri-santrinya.Beberapa perlombaan yang diadakan diantaranya adalah lomba mengambar,CCA,Adzan,pecah balon,kelereng dalam sendok,lari syahadat dan lain sebagainya.Tujuan dari lomba tersebut disamping untuk memeriahkan acara haflah juga sebagai hiburan dan unjuk kebolehan bagi para santri. • Seorang santri sedang asyik menggambar & mewarnai didampingi oleh temannya.Sowan ke Kediaman Dalem Habib Syeh Bersama Santri & Wali santri MKI

Acara ini diadakan tepatnya pada bulan Juni 2011,santri,wali santri,pengurus dan keluarga besar MKI turut serta dalam acara ini. 
Para santri dan rombongan disambut dengan hangat di kediaman beliau kemudian duduk di majlis mendengarkan sambutan dan nasehat beliau.Beliau berkata Santri Jonggrangan Ajiib...ajiiib.Kemudian rombongan MKI Jonggrangan-Sleman dijamu dengan Lantunan Sholawat Syiir Tanpo waton yang menyentuh qolbu.

    Rombongan MKI Jonggrangan berpamitan.

    Foto bersama di kediaman beliau.
     Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...